top of page

Olie water en Slib ophaling 

Voor een snelle service in uw regio:

MALDEGEM 050 71 06 36

BRUSSEL 02 511 88 73

AARSCHOT 016 20 46 51 

ANTWERPEN 03 233 50 54

24H/24H

24h/24 en 7d/7
bereikbaar

TECHNIEKER

altijd een technieker
in uw regio

GEREGISTREERD

geregistreerd bedrijf
erkend door Ovam

SERVICE

snelle service
en professionele aanpak

Waarom uw olie water en slib laten ophalen?

Olie, vet en slib zijn ongewenste stoffen in het afvalwater. De wetgever heeft daarom voorschriften opgesteld om zo de lozing van olie- of vethoudend afvalwater te beperken.


Dit zal vaak betekenen dat er een afscheidingsinstallatie geplaatst moet worden om te voorkomen dat dit afvalwater in het riool terecht komt. Bij veel bedrijven als garages, pompstations en wasstraten is dat zelfs een wettelijke verplichting. Onze voertuigen, een combinatie van een spuit- en zuigvoertuig, halen het olie/water/slib op.


De goede werking van de afscheider is cruciaal voor het behalen van de lozingsnormen. Daarom moet hij correct gedimensioneerd zijn, goed onderhouden blijven en regelmatig geledigd worden. Het slib in de opvangput en de olie in de afscheider zijn gevaarlijk afval dat door een erkend bedrijf moet worden opgehaald.

 

Het reinigen van de afvoergeulen moet regelmatiger gebeuren dan het schoonmaken van de afscheider. Een afscheider moet meestal om de twee à drie jaar geledigd worden; volgens bepaalde milieuvergunningen moet dit zelfs minstens éénmaal per jaar gebeuren.

Uw olie-water-slib ophaling geregeld met alle attesten

Een ondernemer altijd moet kunnen aantonen wat er met gevaarlijk afval gebeurt. Met één contact geeft u de zorg over olie-, vet- en slibafscheiding in vertrouwde en professionele handen. Het onderhoud vindt plaats in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en bevat ten minste de volgende onderdelen:

 • slibvanggedeelte: bepaling slibvolume

 • afscheider: meting dikte olielaag, controle functionering automatische vlotter, controle van het waarschuwingsinstrument

 • bemonsteringsschacht: schoonmaken van het afvoerkanaal

 • zo nodig: olie en slib verwijderen. Dit is aan te bevelen als:

 • de helft van het slibvolume in het slibvanggedeelte vol is, of

 • 80% van het opvangvolume van de afscheider vol is

 • na het verwijderen van olie en slib de olieafscheider vullen met schoon water

 

U hebt bij ons de mogelijkheid om uw OWS-afscheider volledig te laten leegzuigen en schoonspuiten. Een andere mogelijkheid is om het olie-water-mengsel af te skimmen van het slib. Wij zorgen voor een duurzame en zo goedkoop mogelijke verwerking van diverse afvalstromen, zowel voor de particuliere als de industriële klanten. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons de juiste attesten.

Olie-water-slib ophaling volgens vaste tarieven

Voor onderhoud werken we volgens vaste tarieven en rekenen wij vaste prijzen aan die tevens de inzamel- en afvaladministratie- en de verwerkingskosten omvatten. Wij berekenen daarbij dus géén voorrijkosten en manuren.


Bij ons worden de werkelijk ingezamelde kilogrammen olie, water en slib wat afkomstig is uit de olie-afscheider verrekend. Alle ADR/VLG voertuigen hebben een weeginstallatie. Het ingenomen olie, water en slib wordt in de eigen installatie verwerkt.


Uiteraard gebeurt dit conform de huidige wet- en regelgeving waaronder het afmelden aan het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA). De werkzaamheden doen we telkens op een zeer propere, correcte en veilige manier. Bij het maken van een afspraak kan u duidelijk uitgelegd worden wat de kosten zullen zijn en waar u rekening mee dient te houden. 

 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten.

all clean tanksanering

Tevreden klanten

Wij hebben meerdere referenties in diverse sectoren. Onze klanten worden gecontroleerd door een extern controle orgaan, die nagaat of dat alles verloopt zoals het hoort. Deze mensen waren vol lof over All Clean Milieutechniek en onze professionele aanpak van werken.

 

“ Onder de indruk van de professionaliteit van All Clean Milieutechniek en het veilig uitvoeren van de werken aan onze brandstoftanks! ”

Ruime ervaring in diverse sectoren

We hebben ervaring met diverse klanten in de raffinage- en saneringssector. Dat maakt dat we vertrouwd zijn met elk soort tankinhoud. Bedrijven waar wij o.a. voor werken:

 • Tankopslag

 • Bodemsanering

 • Grondwaterzuivering

 • Tankstations

 • Transportbedrijven

Enkele van onze referenties

bottom of page