Tanksanering en reiniging van mazouttanks

Volledig volgens Vlarem / BIM / OWD - normen:

  • Reiniging & neutralisatie van brandstoftanks
  • Verwijderen van keldertanks of andere bovengrondse opslagtanks (brand- en geurvrij verknippen!)

All Clean Milieutechniek reinigt ook uw stookolie- of brandstoftank en graaft hem (indien mogelijk) uit. De eventueel verontreinigde grond wordt afgevoerd naar erkende verwerkingscentra.

Deze manier van handelen is financieel gelukkig haalbaar voor particulieren. Als het technisch niet mogelijk is om de ondergrondse opslagtank te verwijderen, wordt deze na reiniging opgevuld met een inert materiaal of een expanderende kunststof (2-component inert schuimsysteem).

Wij opteren voor Copro - gekeurd zand, die onder druk in uw tank wordt geblazen om een goede vulling te bekomen.