Wij vullen uw
mazouttank of stookolietank

Mazouttank of stookolietank opvullen

Men kiest voor het opschuimen of opvullen van een mazouttank indien het technisch onmogelijk is voor ons om uw tank op een veilige manier te verwijderen. Mazouttanks of stookolietanks moeten regelmatig gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus. Dat periodiek onderhoud van stookolietanks is wettelijk verplicht. Voldoet de tank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnormen, dan moet u de stookolietank buiten gebruik stellen of “neutraliseren”. Indien u bent overgeschakeld naar verwarming op aardgas, dan dient de mazouttank eveneens buiten dienst gesteld te worden. 


U moet uw mazouttank laten opvullen wanneer verwijdering niet mogelijk is. Uw voordeel loopt snel op naar honderden euro's als u de mazouttank niet hoeft te verwijderen. Tevens heeft u geen last van graafwerken rond uw huis en tuin. All Clean Milieutechniek is gecertificeerd en bekijkt samen met u of uw mazouttank enkel opgevuld dient te worden. Enkele voorwaarden om een mazouttank te kunnen verwijderen:

 • De tanktoezichtkamer(putdeksel) moet zich minstens 3 meter bevinden van de fundering van een gebouw.
 • Er moet een kelder aanwezig zijn onder de woning langs de kant waar de tank ligt.
 • Er is voldoende doorgang voor de kraan nodig vanaf de straat tot bij de tank (breedte kraan 3 meter).
 • Er mogen geen nutsvoorzieningen(gas, water,telefonie, riolering, omheiningen e.d..) in het graafvlak of korte nabijheid aanwezig zijn.
 • Er mogen geen andere tanks in de nabijheid van de mazouttank liggen zoals watertanks ,septische tanks e.d…

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Of verwijdering of opvulling van uw mazouttank noodzakelijk is, wordt bepaald door een erkende stookolietechnicus. Indien wordt vastgesteld dat uw mazouttank niet verwijderd kan of mag worden, is opvullen de volgende stap.


Opvullen van mazouttanks: werkwijze

Het opvullen van een mazouttank doen we met een inert materiaal zoals schuim of zand. Schuim weegt een pak minder zodat de tank alsnog verwijderd kan worden wanneer de situatie dit toelaat. Dit om verzakkingen, door bijvoorbeeld wegroesten van de stookolietank of het naar bovenkomen van de mazouttank te vermijden. Wij gaan als volgt te werk:

 • we openen de stookolietank
 • afvoeren en verwerken van het vloeibaar afval (residu)
 • reinigen van de mazouttank
 • we vullen de stookolietank op met een inert materiaal (bioschuim of zand)
 • we leveren u de wettelijk vereiste attesten, geldig bij BIM en OVAM.
Van zodra u een benzine- of mazouttank definitief buiten gebruik wil stellen, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen namelijk de reiniging en ontgassing en de opschuiming of verwijdering van de stookolietank verzorgen en u daarvoor ook de nodige attesten bezorgen:
 • IHM-attest
 • TTC-attest
 • Tankreiniging: reinigings- en verwerkingsattest
 • Opschuiming: attest van buitendienststelling

Ook voor andere types industriële tanks en zware stookolie tanks bieden we trouwens tankreiniging en neutralisatie aan.

Meer informatie over tankneutralisatie of tankverwijdering? Aarzel niet om ons te contacteren! Of u wil uw mazouttank reinigen? Dan kan u ook terecht bij ons! Uw mazouttank verwijderen of opvullen? Vraag nu vrijblijvend een offferte!