top of page

Uw mazouttank laten opvullen met zand

Voor een snelle service in uw regio:

MALDEGEM 050 71 06 36

BRUSSEL 02 511 88 73

AARSCHOT 016 20 46 51 

ANTWERPEN 03 233 50 54

Mazouttank of stookolietank opvullen

Men kiest voor het opvullen van een mazouttank indien het technisch onmogelijk is voor ons om uw tank op een veilige manier te verwijderen. Mazouttanks of stookolietanks moeten regelmatig gecontroleerd worden door een erkend stookolietechnicus. Dat periodiek onderhoud van stookolietanks is wettelijk verplicht. Voldoet de tank niet meer aan de milieu- en veiligheidsnormen, dan moet u de stookolietank buiten gebruik stellen of “neutraliseren”. Indien u bent overgeschakeld naar verwarming op aardgas, dan dient de mazouttank eveneens buiten dienst gesteld te worden. 


U moet uw mazouttank laten opvullen wanneer verwijdering niet mogelijk is. Uw voordeel loopt snel op naar honderden euro's als u de mazouttank niet hoeft te verwijderen. Tevens heeft u geen last van graafwerken rond uw huis en tuin. All Clean Milieutechniek is gecertificeerd en bekijkt samen met u of uw mazouttank enkel opgevuld dient te worden. Enkele voorwaarden om een mazouttank te kunnen verwijderen:

 • De tanktoezichtkamer(putdeksel) moet zich minstens 3 meter bevinden van de fundering van een gebouw.

 • Er is voldoende doorgang voor de kraan nodig vanaf de straat tot bij de tank (breedte kraan 3 meter).

 • Er mogen geen nutsvoorzieningen(gas, water,telefonie, riolering, omheiningen e.d..) in het graafvlak of korte nabijheid aanwezig zijn.


Dit zijn maar enkele voorbeelden. Of verwijdering of opvulling van uw mazouttank noodzakelijk is, wordt bepaald door een erkende stookolietechnicus. Indien wordt vastgesteld dat uw mazouttank niet verwijderd kan of mag worden, is opvullen de volgende stap.

Opvullen van mazouttanks: werkwijze

Het opvullen van een mazouttank doen we met een inert materiaal zoals of zand. Dit om verzakkingen, door bijvoorbeeld wegroesten van de stookolietank of het naar bovenkomen van de mazouttank te vermijden. Wij gaan als volgt te werk:

 • we openen de stookolietank

 • afvoeren en verwerken van het vloeibaar afval (residu)

 • reinigen van de mazouttank

 • we vullen de stookolietank op met een inert materiaal (zand)

 • we leveren u de wettelijk vereiste attesten, geldig bij BIM en OVAM.

 

Van zodra u een benzine- of mazouttank definitief buiten gebruik wil stellen, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen namelijk de reiniging en ontgassing en verwijdering van de stookolietank verzorgen en u daarvoor ook de nodige attesten bezorgen:

 

 • IHM-attest

 • TTC-attest

 • Tankreiniging: reinigings- en verwerkingsattest

 • Opschuiming: attest van buitendienststelling

 

Ook voor andere types industriële tanks en zware stookolie tanks bieden we trouwens tankreiniging en neutralisatie aan.

All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
opvullen5
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek

Meer informatie over tankneutralisatie of tankverwijdering? Aarzel niet om ons te contacteren! Of u wil uw mazouttank reinigen? Dan kan u ook terecht bij ons! Uw mazouttank verwijderen of opvullen? Vraag nu vrijblijvend een offferte!

All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
All Clean Milieutechniek
bottom of page